Anar a la versió en castelan Anar a la versió en valenciá Anar a la versió en gallec Anar a la versió en basc
Pesenta tu queixa

Els drets dels infants i adolescents

Totes les persones tenim drets i llibertats pel simple fet de ser persones. Són els anomenats drets humans.

Aquests drets són iguals per a tothom sense cap distinció per raó d’edat, sexe, raça, color, origen nacional, ètnic o social, religió, opinió, llengua, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

Els nens i les nenes teniu aquests mateixos drets. A més a més, teniu uns altres drets que us són propis: els drets dels infants. L’Estat i els adults han de vetllar perquè es compleixin.

És molt important que tots coneguem molt bé quins són els nostres drets, que els defensem, els respectem i que exigim que es compleixin.

A més a més, sempre heu de respectar els drets dels altres.

Per tal de garantir el compliment dels vostres drets, el 1989 es va aprovar la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

La Convenció és molt important perquè reflecteix el compromís dels Estats de respectar els drets dels nens i de les nenes.

De tots els drets de la Convenció, n’hi ha quatre que serveixen per interpretar la resta:

  • el dret a no ser objecte de discriminació (article 2);
  • el dret a l’interès superior de l’infant (article 3.1);
  • el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament (article 6);
  • i el dret a expressar la seva opinió en tots els assumptes que l’afectin i que aquesta opinió sigui tinguda en compte i respectada en la mesura que sigui possible (article 12).
Més informació a la pàgina web
del Defensor del Pueblo

A continuació pots trovar la Convenció per les diferents franges d'edat:

Veure materials en format PDF sobre la Convenció adaptats a nens de 6 a 8 anys
6 a 8 anys
Veure materials en format PDF sobre la Convenció adaptats a nens de 9 a 11 anys
9 a 11 anys
Veure materials en format PDF sobre la Convenció adaptats a nens de 12 a 14 anys
12 a 14 anys
Veure materials en format PDF sobre la Convenció adaptats a nens de 15 a 18 anys
15 a 18 anys

I un document sobre el dret d'asil:

Veure document sobre el dret d'asil. En castellà, anglès, francès i àrab.