Gaztelerazko bertsioa Joan Catalan bertsioa Joan Valencian bertsioa Joan Galegoz bertsioa Joan
Egin ezazu zure kexa

Irisgarritasun Adierazpena

Herriaren Defendatzaileak bere web-orria eskuragarri jartzeko konpromisoa hartu du, sektore publikoko web-orri eta mugikorretako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko 2018ko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuak xedatutakoa betez. Errege Dekretu horren bidez, 2016ko urriaren 26ko Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2016/2102 Direktiba transposizioz jaso da.

Honako erabilerraztasunari buruzko adierazpena honi aplikatzen zaio: https://infancia.defensordelpueblo.es/

Betetze-egoera

Web-orri hori soilik neurri batean dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin, jarraian azaldutako gaietan adostasunik ez dagoelako.

Irisgarria ez den edukia

Honako eduki hau ez da erabilerraza edo irisgarria arrazoi hauengatik:

 1. a. Ez dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin:
  • Baliteke erabiltzaile-interfazearen elementu batzuk eta objektu grafikoak ez iristea 3:1era alboko koloreekin (UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.1.4.11 baldintza, hitzez hitzekoa ez den kontrastea)
  • Esteka batzuen xedea ez da behar bezain argi ikusten (UNE-EN 301549:2019 arauaren 9.2.4.4 baldintza, loturen asmoa testuinguruan)
 2. Neurrigabeko karga:

  Ez da aplikagarria

 3. Edukia ez dago legeria aplikagarriaren eremuan

  Ez da aplikagarria

Erabilerraztasun-deklarazio hau prestatzea

Adierazpen hau 2022ko apirilaren 20an prestatu zen. Deklarazioa egiteko erabili den metodologia erakundeak berak egindako autoebaluazioan oinarritu da. Azken berrikuspena 2022ko apirilaren 20an.

Oharrak eta harremanetako datuak

Erabilerraztasunaren inguruan komunikazioak egin ditzakezu [1112/2018 Errege Dekretuko 10.2.a) artikulua]. Adibidez:

 • Webgune honetan egon daitezkeen ez-betetzeen berri ematea
 • - Edukietara sartzeko bestelako zailtasunak jakinaraztea
 • - Webgunearen erabilerraztasun hobekuntzen inguruan iradokizunak edo kontsultak egitea, harremanetarako inprimakiaren bidez, edo 914327946 telefonora deituta, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara.

Honako hauek aurkez ditzakezu:

 • 1112/2018 Errege Dekretuaren betearazpen baldintzei buruzko kexa
 • 1112/2018 Errege Dekretuaren betearazpen baldintzei buruzko kexa
  • 1112/2018 ED honen aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiak, 3.artikuluko 4.atalak xedatutakoaren arabera
  • Gehiegizko karga ezartzeagatik erabilerraztasun-eskakizunak betetzetik salbuetsita dauden edukiak

Informazio irisgarriaren eskaeran, argi eta garbi zehaztu beharko dira honako hauek: eskaera arrazoizko eta zilegia dela frogatuko duten gertaerak, arrazoiak eta eskaerak.

Eskaera harremanetarako inprimakiaren, edo 39/2015 Legean, 2015eko urriaren 1ekoan, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenean, jasotako gainerako aukeren bidez aurkez daiteke.

Aplikazio-prozedura

Behin informazio irisgarriaren inguruko eskaera edo kexa eginda, ezesten bada, hartutako erabakiarekin ados ez egonez gero, edo erantzunak ez baditu betetzen 12.5 artikuluan jasotako baldintzak, interesdunak erreklamazio bat jar dezake. Era berean, erantzunik jaso gabe hogei egun balioduneko epea igaro bada, erreklamazioa jarri ahal izango da.

Erreklamazioa aurkez daiteke registro@defensordelpueblo.es , helbidean, edo lege honetan jasotako gainerako aukeren bidez: 39/2015 Legea, 2015eko urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

Komunikazioak, kexak eta eskaerak Herritarren Defendatzailearen Erabilerraztasun eta Eraldaketa Digitaleko Unitateak jaso eta tratatuko ditu.

Aukerako edukia

“+ Irisgarritasun aukerak"fitxa erabiltzeko aukera dago, ezkerraldean kokatuta dagoena, eta erabilerraztasun elkarreraginerako aukera hauek ematen ditu:

 • Teklatu bidezko nabigazioa
 • Ahots bidezko komandoak
 • Soinuen nabigazioa
 • Botoi bidezko nabigazio erraza
 • Sakagailu bidezko nabigazioa
 • Ikusmen mugaturako nabigazioa
 • Kanpo-laguntzetarako optimizatua
 • Nabigazio erraza testu handiarekin

Webgunea diseinu responsive edo egokitutako teknikarekin diseinatuta dago; ondorioz, ezin hobe ikusten da mahaigaineko ordenagailu, tablet eta mugikorren bidez.

Arartekoaren webgunea gaztelaniaz
buruzko informazio gehiago