Ir á versión en castelán Ir á versión en catalá Ir á versión en valenciá Ir á versión en Éuscaro
Pesenta a tua queixa

Declaración de Accesibilidade

O Defensor del Pueblo comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, polo que se traspón a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016.

A presente declaración de accesibilidade aplícase a https://infancia. defensordelpueblo.es/

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade con Real Decreto 1112/2018
  • Algúns compoñentes de interface de usuario e de obxectos gráficos poderían. non chegar ao 3:1 coas cores adxacentes (requisito número 9.1.4.11 da norma UNE-EN 301549:2019 contraste non textual)
  • Existen algunhas ligazóns cuxo propósito non queda o suficientemente claro (requisito número 9.2.4.4 da norma UNE-EN 301549:2019 Propósito das ligazóns en contexto)
 2. Carga desproporcionada

  Non aplica

 3. O contido que non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

  Non aplica

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 20 de abril de 2022. O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo propio organismo. Última revisión 20 de abril de 2022.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade [artigo 10.2.a) do RD 1112/2018] como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do seguinte formulario de contacto ou chamando ao teléfono 914327946 de 9 a 14 horas de luns a venres

Pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018
 • Unha solicitude de información accesible relativa a:
  • Contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido polo artigo 3, apartado 4
  • • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impoñer unha carga desproporcionada

Na solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e petición que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.

Esta solicitude pode ser presentada a través do seguinte formulario de contacto, así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións públicas.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo coa decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos contemplados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada a través de registro@defensordelpueblo.es , así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das Administracións públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola Unidade de Accesibilidade e Transformación Dixitais do Defensor del Pueblo.

Contido opcional

Ofrécese a posibilidade de activar a pestana "+ Accesible", situada no lateral superior esquerdo que permite as seguintes posibilidades de interacción accesible:

 • Navegación con teclado
 • Comandos de voz
 • Navegación con sonidos
 • Navegación sinxela con botóns
 • Navegación con premedor
 • Navegación para visión reducida
 • Optimizado para axudas externas
 • Navegación sinxela con texto grande

O sitio web está deseñado coa técnica de deseño adaptable ou que se pode adaptar, co que se visualiza de maneira óptima desde ordenadores de escritorio a tabletas e móbiles.

Máis información na web
do Defensor del Pueblo