Anar a la versió en castelan Anar a la versió en catala Anar a la versió en gallec Anar a la versió en basc
Presenteu la vostra queixa

Declaració d'Accessibilitat

El Defensor del Poble s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.

Aquesta declaració d’accessibilitat és aplicable a https://infancia.defensordelpueblo.es/

Situació d’acompliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb Reial decret 1112/2018
  • Alguns components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents (requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast no textual).
  • Hi ha alguns enllaços el propòsit dels quals no queda prou clar (requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 Propòsit dels enllaços en context).
 2. Càrrega desproporcionada

  No pertoca.

 3. El contingut que no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  No pertoca.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 d’abril de 2022. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’organisme mateix. Última revisió 20 d’abril de 2022.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) de l’RD 1112/2018] com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte o trucant al telèfon 914327946 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits de l’RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada

En la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar-hi, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Aquesta sol·licitud pot ser presentada a través del formulari de contacte següent, així com de la resta d’opcions que recull la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procediment d’aplicació

Si una vegada feta una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’està d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Així mateix, es pot iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver-ne obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de registro@defensordelpueblo.es , així com en la resta d’opcions que recull la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Unitat d’Accessibilitat i Transformació Digitals del Defensor del Poble rebrà i tractarà les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible.

Contingut opcional

S’ofereix la possibilitat d’activar la pestanya "+ Accessible", situada al lateral superior esquerre que permet les possibilitats d’interacció accessible següents:

 • Navegació amb teclat
 • Comandaments de veu
 • Navegació amb sons
 • Navegació senzilla amb botons
 • Navegació amb polsador
 • Navegació per a visió reduïda
 • Optimitzat per a ajudes externes
 • Navegació senzilla amb text gran

El lloc web està dissenyat amb la tècnica de disseny responsiu o adaptatiu, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima des d’ordinadors d’escriptori fins a tauletes tàctils i mòbils.

Més informació a la pàgina web
del Defensor del Pueblo