Anar a la versió en castelan Anar a la versió en catala Anar a la versió en gallec Anar a la versió en basc
Presenteu la vostra queixa

El Defensor del Poble és una institució creada per protegir els drets humans

La seua funció és protegir i defensar els drets humans de tothom, sense importar que afecten de manera individual o social. Supervisa totes les Administracions públiques: Estat, Comunitats Autònomes i Ajuntaments, per tal que complisquen amb els seus drets i respecten la Constitució i les lleis. El Congrés dels Diputats i el Senat són els encarregats d’escollir el Defensor del Poble.

Quan podem acudir al Defensor?: Quan cregues que una Administració pública no ha actuat correctament i no ha respectat els teus drets.

Qui pot acudir al Defensor del Poble?: Qualsevol persona, també xiquet o adolescent, pot acudir al Defensor del Poble, sense cap distinció d’edat, sexe, origen, residència o nacionalitat.

Pot actuar en tots els casos?: Pot actuar quan l'administració pública haja vulnerat les lleis, excepte quan l’assumpte ja estiga a les mans de jutges i tribunals. Si no pot actuar, el Defensor del Poble t’explicarà les raons i podrà assessorar-te sobre diferents vies per exigir els teus drets.

La intervenció del Defensor del Poble és gratuïta i confidencial.

Com treballa el Defensor per defensar els drets de xiquets i xiquetes

La funció principal del Defensor del Poble consisteix a atendre les vostres queixes sobre actuacions incorrectes o irregulars de les administracions, institucions i autoritats públiques que afecten els vostres drets.

Quan el Defensor del Poble rep una queixa, l’investiga per saber si l’actuació denunciada és correcta o no.

Si ha sigut incorrecta, el Defensor recomana a l’administració responsable que la modifique o que prenga mesures perquè no es torne a produir.

El Defensor del Poble també actua per iniciativa pròpia, és a dir, sense necessitat de rebre una queixa, si coneix els fets o actuacions que puguen vulnerar els drets de xiquets i xiquetes.

El Defensor del Poble elabora tots els anys un informe que envia a les Corts Generals sobre les irregularitats més greus que cometen les administracions públiques contra els drets humans.

Una altra activitat del Defensor del Poble consisteix a elaborar informes i estudis sobre els drets humans i els drets de xiquets i xiquetes.

Més informació a la pàgina web
del Defensor del Pueblo